...สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป...

12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหามหาราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2552 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”

น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

...คำขวัญวันครู ประจำปี 2552...
ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู
..........................เจ้าของคำขวัญ นางนฤมล จันทะรัตน์
.....................................
...คำขวัญวันครู ประจำปี 2551...
ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา
.....................ครูคือครู.....................

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ ........ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่า ครู อาจารย์ .........ใช้อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ...........ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร .........ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุบย์ .....ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ ............มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง .............สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ........ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

....................................เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์/ร้อยกรอง

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ถึงเพื่อน 6/6 ปีการศึกษา 2546 ทุกคน

........สำหรับเว็บบล็อกนี้ผมทำขึ้นเพื่อตามหาเพื่อนสมัยเรียนด้วยกัน ซึ่งพอทุกคนจบการศึกษา ต่างแยกย้ายกันไปบางคนก็เรียน บางคนก็ทำงาน ไปตามเส้นทางของแต่ละคน ผมเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เรียนร่วมกันมากับเพื่อนอีก 38 คน และผมเป็นอีกคนที่ได้มีโอกาสเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเล็กๆ แห่งหนึ่งของเมืองไทย อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีนักศึกษาร่วมแล้วประมาณ 3,000 คน
และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งอยู่ ณ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
........เหตุที่ได้ทำบล็อกนี้เพราะคืนวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 50 ได้เปิดอ่านสมุดบันทึกของตนเองซึ่งข้างในนั้นมีข้อความมากมายหลายเรื่องซึ่งต่างคนต่างเขียนความรู้สึกของตนเองให้กับเพื่อนทุกคนได้อ่านยามคิดถึงกัน
.......ซึ่งผมหวังว่าผมจะได้รับความรวมมือจากสมาชิก 6/6 เป็นอย่างดีและคงได้จับกลุ่มคุยถึงสาระทุกข์สุกดิบกันในโอกาสอันใกล้นี้

ปล. แสงสุริยา วราห์คำ

1 ความคิดเห็น:

aaa กล่าวว่า...

แสง นี่อ๋มเองนะ สบายดีนะ ไม่ค่อยมีเวลาติดต่อหาเลยเพราะต้องทำโปรเจคจบ และติดฝึกสอนด้วย เราอยากปรึกษาเรื่องช่วงปีใหม่นี้ อยากกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าเรานะ ลักษณะเหมือนแนะแนวนิดหน่อย คือรุ่นพี่พบปะถ่ายทอดประสบการณ์รุ่นน้องนะ เคยลองคุยกับจอยมั่งแล้วล่ะ แตละเราก็ระดมเพือ่นเก่าเรามา อาจจะรวมห้องอื่นด้วยในรุ่นปี 46 กับเรานะ แต่ไม่รู้ว่าใครเรียนต่อไหนมั่งไง ก็เลยอยากปรึกษาแสงดู ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหม และถ้าจะทำ เราต้องติดต่อให้โรงเรียนเตรียมวันและประชาสัมพันธ์ให้รุ่นน้องทราบล่วงหน้า ว่าไหม ลองคิดๆดูนะ ตอบมาทางเมล์นี้ก็ได้
stwta_3@hotmail.com

ทีวีช่อง ส้ม-เทา

บรรยากาศการแนะแนว


จบแล้ว

จบแล้ว
หล่อไหมๆ

ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนเอฟค่ะ(แจ่ม)

อ้อม ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนเลยค่ะ

อ้อม ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนเลยค่ะ

อำไพ จำได้ไหมเพื่อน

อำไพ จำได้ไหมเพื่อน

สุค่ะ

สุค่ะ
เพื่อนสบายดีนะคิดถึงทุกคนเลย

นงค่ะ

นงค่ะ

นัทค่ะ

นัทค่ะ

น.ส.อรุณี โภคสมบัติ

น.ส.อรุณี โภคสมบัติ
เจค่ะ

พรค่ะ

พรค่ะ
เรียนที่ ม.ราชภัฏอุบล ค่ะ

เอ็กซ์ครับ

เอ็กซ์ครับ
ธุรกิจส่วนตัว (ช่วยพ่อขายหมู)

หมูค่ะ

หมูค่ะ

ออยจ้า

ออยจ้า

ผม F ณัฐวิทย์ ครับ

ผม F  ณัฐวิทย์  ครับ
เรียนที่ ม.ราชภัฏอุบล คือกัน

น.ส.วิยะดา อาจเอี่ยม

น.ส.วิยะดา  อาจเอี่ยม
ต้อยค่ะ

เกาะติดข่าวเมืองอุบล

คลังบทความของบล็อก